Chemioterapia inne wskazania

Okazuje się jednak, że trzy podstawowe wskazania do zastosowania chemioterapii nie zawsze oznaczają jedyną drogę.

Zatem, jakie oprócz chemioterapii wstępnej, uzupełniającej oraz radykalnej, leczenie może zostać przeprowadzone u pacjenta z nowotworem? Spotyka się jeszcze trzy rodzaje dodatkowych form leczenia, które mają za zadanie zintensyfikować działanie walki z rakiem.

Zatem mamy do czynienia z chemioterapią synchroniczną, której działanie polega na jednoczesnym włączeniu radioterapii z podawaniem leków cytotoksycznych.

Jest to szczególnie istotne ze względu na fakt, że niektóre komórki nowotworowe są bardziej podatne na działanie radioterapii, gdy oddziałują na nie cytostatyki.

Kolejną wybieraną opcją jest podanie leków drogą kanału kręgowego, stąd nazwa chemioterapia dokanałowa.

Umożliwia ona leczenie nowotworów zlokalizowanych w rdzeniu kręgowym, czy nawet w mózgu.

Spotykana jest również chemioterapia dojamowa, która obejmuje podanie leku bezpośrednio do jam ciała, objętych zmianami.