Giełda towarowa

artykuły biurowe katowice informacje gospodarcze

Giełda zwykle kojarzona jest z papierami wartościowymi, akcjami i obligacjami. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze przedmiotem takiej transakcji muszą być tylko i wyłącznie dokumenty. Możemy również dokonać sprzedaży lub zakupu na giełdzie towarowej.

Specyficzną cechą giełdy jest to, że nawet jeśli kupujemy materialne przedmioty, dokonujemy transakcji bez fizycznej obecności danej rzeczy. W praktyce oznacza to, że decydujemy się na zakup przedmiotu, który poznajemy tylko za pomocą ogólnej charakterystyki. Również standard przedmiotu musi być dokładnie opisany w kontrakcie.

Towary sprzedawane na giełdzie powinny charakteryzować się pewną jednorodnością, szczególnie pod względem jakości. Muszą spełniać ściśle określone standardy. Co więcej, aby handlować wybranymi przedmiotami na giełdzie, musi istnieć na nie masowy popyt oraz podaż.

W pobliżu giełdy często funkcjonują składy towarowe. Tam właśnie producenci mogą zdeponować swoje towary, które następnie zostaną przebadane pod względem jakości. Kwit potwierdzający przyjęcie towaru nazywamy warrantem.

Jest on uznawany za papier wartościowy, więc może być przedmiotem obrotu na giełdzie.