Jakie papiery wartościowe może wydawać spółka akcyjna?

Bisnode to zestaw narzędzi, dzięki którym analiza ryzyka stanie się łatwiejsza

Najpopularniejsze wśród dokumentów emitowanych do obrotu z pewnością są akcje. To właśnie o nich najczęściej słyszą nawet przeciętni ludzie, którzy nie interesują się giełdą. Rzadko kto jednak ma pojęcie o tym, jakie inne papiery wartościowe mogą wydawać spółki akcyjne.

W tej grupie możemy znaleźć między innymi świadectwa założycielskie. Są to specjalne dokumenty, które dają założycielom prawa do czerpania specjalnych korzyści i znaczących udziałów w zyskach spółki. Mają stanowić one dowód zasług, które wiążą się z wprowadzaniem nowej firmy na rynek.

www.bassetlandia.pl

Możemy otrzymać także świadectwo tymczasowe. Będzie ono oznaczało, że nie wpłaciliśmy jeszcze całkowitej kwoty wymaganej do otrzymania akcji na okaziciela. Dokument zostanie wymieniony w momencie, gdy przekażemy na rzecz spółki całą należną sumę.

Posiadając tymczasowy dokument, dysponujemy jednak takimi samymi prawami jak inni właściciele akcji. Innym rodzajem dokumentu są Badania NPS - tutaj świadectwa użytkowe. Powstają one w wyniku umorzenia w pełni opłaconych akcji.

W tej sytuacji ich posiadacze nie mają żadnych specjalnych praw udziałowych. Osoba uprawniona przez posiadanie świadectwa użytkowego nie może być również pociągnięta do odpowiedzialności w żadnej sprawie związanej z umorzoną już akcją.