22 września 2020

sky tower dla miasta

między drapaczami chmur

Jakie papiery wartościowe może wydawać spółka akcyjna?

kredyt dla lekarza Bisnode to zestaw narzędzi, dzięki którym analiza ryzyka stanie się łatwiejsza

Najpopularniejsze wśród dokumentów emitowanych do obrotu z pewnością są akcje. To właśnie o nich najczęściej słyszą nawet przeciętni ludzie, którzy nie interesują się giełdą. Rzadko kto jednak ma pojęcie o tym, jakie inne papiery wartościowe mogą wydawać spółki akcyjne.

W tej grupie możemy znaleźć między innymi świadectwa założycielskie. Są to specjalne dokumenty, które dają założycielom prawa do czerpania specjalnych korzyści i znaczących udziałów w zyskach spółki. Mają stanowić one dowód zasług, które wiążą się z wprowadzaniem nowej firmy na rynek.

www.bassetlandia.pl

Możemy otrzymać także świadectwo tymczasowe. Będzie ono oznaczało, że nie wpłaciliśmy jeszcze całkowitej kwoty wymaganej do otrzymania akcji na okaziciela. Dokument zostanie wymieniony w momencie, gdy przekażemy na rzecz spółki całą należną sumę.

Posiadając tymczasowy dokument, dysponujemy jednak takimi samymi prawami jak inni właściciele akcji. Innym rodzajem dokumentu są tutaj świadectwa użytkowe. Powstają one w wyniku umorzenia w pełni opłaconych akcji.

W tej sytuacji ich posiadacze nie mają żadnych specjalnych praw udziałowych. Osoba uprawniona przez posiadanie świadectwa użytkowego nie może być również pociągnięta do odpowiedzialności w żadnej sprawie związanej z umorzoną już akcją.