Komisja Nadzoru Finansowego

Afera Panamska artykuły biurowe katowice

Dla prawidłowego funkcjonowania większości instytucji konieczne jest działanie organu nadzorującego. Ta reguła dotyczy również giełdy. Nad jej pracą czuwa Komisja Nadzoru Finansowego. Ten centralny organ administracyjny funkcjonuje w Polsce od 2006 roku, kiedy to został powołany na mocy ustawy.

antykoncepcyjnie.com.pl

Jego głównym zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad ogólnie pojmowanym rynkiem finansowym. Pod swoją opieką ma nie tylko giełdy, ale także sektor bankowy, emerytalny oraz ubezpieczeniowy. Dokonuje wszelkich starań, aby wszystkie nadzorowane podmioty działały prawidłowo i zgodnie z założeniami. Nadzoruje również sektor kas spółdzielczych, instytucje płatnicze oraz te zajmujące się elektronicznymi pieniędzmi.

W kompetencji KNF leży podejmowanie takich działań, które będą prowadziły do zwiększania się konkurencyjności rynku finansowego i jego rozwoju. Zajmują się także szeroko pojętą edukacją w dziedzinie, w której działają. W dużej mierze wydatki i dochody KNF pokrywane są z budżetu państwa. Koszty, które organizacja ponosi ze względu na konieczność wykonywania swoich obowiązków w znaczącej części finansowane są z wpłat, które muszą wnosić nadzorowane podmioty.