Rodzaje transakcji giełdowych

artykuły biurowe katowice Afera Panamska

Kiedy decydujemy się na kupowanie na giełdzie, powinniśmy nie tylko znać podstawowe funkcjonujące w danej branży pojęcia i poddawać swoje działania skrupulatnej analizie. Dobrze też poznać rodzaje transakcji, które możemy zawrzeć.

W najogólniejszej klasyfikacji dzielimy je na rzeczywiste oraz nierzeczywiste. Realizowanie porozumień pierwszego rodzaju oznacza, że mamy na celu faktyczny zakup lub też sprzedaż danego towaru.

Oznacza to, że zawarcie transakcji będzie równoznaczne z przeniesieniem prawa własności. Co ciekawe, możemy kupić nie tylko towar znajdujący się w określonej odległości od giełdy, ale również taki, który dopiero zostanie wyprodukowany.

Umowa powinna określać, w jakim terminie będziemy mogli odebrać zakupiony towar oraz jakie działania zobowiązuje się podjąć producent po dokonaniu zakupu. Można tu zamieścić na przykład informację o nadaniu przesyłki w ustalonym czasie.

Wśród transakcji nierzeczywistych pojawiają się z kolei te, które wcale nie świadczą o chęci posiadania wybranego towaru. Ich celem jest nabycie dobra, a następnie odsprzedanie go po cenie, która w międzyczasie ulegnie zmianie.

Nazywamy je również transakcjami spekulacyjnymi.