Sporty

Hawajska żegluga

Windsurfing zalicza się do dyscyplin olimpijskich, ale jest klasyfikowany jako konkurencja żeglarska. Wyróżnia się wiele…